TATRAAUDIT

O Nás

Kto je TATRAAUDIT

Audítorská spoločnosť TATRAAUDIT s.r.o. vznikla v roku 1995 (licencia č. 73). Počas svojho pôsobenia si vybudovala stabilné postavenie na slovenskom trhu. V roku 2005 sa s cieľom špecializácie pri poskytovaní služieb transformovala na spoločnosť TATRAAUDIT Bratislava s.r.o.(licencia č. 293).

Skupina podnikov TATRAAUDIT má vlastných interných a externých pracovníkov z radov skúsených audítorov, asistentov audítora, účtovníkov, daňových poradcov a ďalších odborných konzultantov a právnikov, ktorí sú prizvaní k riešeniu špecifických problémov. Spoločnosť spolupracuje s vybranými daňovými poradcami a daňovými odborníkmi, ktorí sa venujú špeciálnym daňovým otázkam.

Prečo práve TATRAAUDIT

Podstatou snahy odborného tímu je poskytovať služby najvyššej kvality založené na profesionalite a etike, s cieľom odbremeniť našich klientov a poskytnúť kvalitnú podporu pri maximalizácii ich ziskov. Naša spoločnosť disponuje dostatočným zdrojom poistných záruk pri výkone svojej činnosti. Spoločnosť je poistená na výšku 300.000,-€ poistného plnenia.

Výhodou je vysoká odbornosť, flexibilita a vysoké osobné nasadenie, s ktorým hľadáme konkrétne riešenia pre potreby našich klientov. Vyjadrením spokojnosti našich klientov je naša dlhoročná spolupráca a získavanie nových zákazníkov na základe ich odporúčaní.

Náš tím

Odborný tím vedie Ing. Zuzana Klimentová, ktorá sa zaoberala účtovníctvom 15 rokov na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, prednáškovou a publikačnou činnosťou a vyše 20 rokov pôsobí v hospodárskej praxi v oblasti poradensko-konzultačnej činnosti. Od roku 1995 sa venuje audítorskej činnosti.

V spoločnosti pracuje od roku 2006 Ing. Tatiana Mariášová, ktorá sa v roku 2014 stala audítorkou. Od roku 2018 pôsobí v spoločnosti Ing. Zuzana Petrovičová, ktorá je audítorkou od roku 2008.

TATRAAUDIT