TATRAAUDIT

Referencie

ARIMEX Bratislava spol. s r. o.
Accace k.s.
Accace Management s.r.o.
BACKALDRIN Slovakia, spol. s r.o.
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
CENTRON SLOVAKIA, s. r. o.
Darwin Precisions (Slovakia) s.r.o.
DopraVanDelm, s.r.o.
ELEKTROCONNECT
EUROTRUCKS SK s.r.o.

HORTIM - SK s.r.o.
International BEZ Group spol. s r. o.
JANEGAL
KASICO, a.s.
MAGETRA SLOVAKIA, s.r.o.
Mark2 Corporation Slovakia s.r.o.
Nadácia Harmónia
Nadácia Milana Šimečku
PHAREX
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Senium Medica
SINOP - ALFA, s.r.o.
Sloboda zvierat
SOOP, spol. s r. o.
SPD, s. r. o.
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
SP-TRANS s.r.o.
Talentída
TRANSSILV
TULIP Solutions s.r.o.