TATRAAUDIT

Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva

  • Mesačné spracovanie účtovných dokladov klienta do výstupnej zostavy.
  • Vypracovanie štatistických výkazov a mesačných, resp. štvrťročných daňových priznaní k DPH.
  • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k dani z príjmov.

Mzdová agenda

  • Spracovanie miezd zamestnancov klienta.
  • Výpočet dane z príjmu zo závislej činnosti.
  • Vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti.
  • Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia.
  • Spracovanie výkazov pre poisťovne.
  • Vystavovanie prevodných príkazov na prevod miezd zamestnancov.

TATRAAUDIT