TATRAAUDIT

Poradenstvo

Poradenská činnosť

  • Ako súčasť vedenia účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie.
  • Špecifické problémy nad rámec bežnej konzultácie riešime po dohode s klientom.

Ekonomické poradenstvo

  • Poradenská činnosť pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky.
  • Poradenská činnosť pri vypracovaní koncernových formulárov podľa požiadaviek materskej spoločnosti.
  • Spracovanie podkladov pre peňažné ústavy.
  • Finančné analýzy.

TATRAAUDIT